In het landelijk overleg van de NFU met de bonden is besproken dat het benutten van het persoonlijk budget in COVID-19-tijd niet altijd mogelijk is. Met name het volgen van geplande opleidingen en cursussen blijkt in 2020 veelal niet haalbaar. De bonden hebben daarom gevraagd de cao-afspraak over de opname van het resterende persoonlijk budget met een jaar te verlengen.

De NFU wil hieraan tegemoet komen en stemt ermee in dat het tot 1-1-2019 opgebouwde PB-saldo tot 1 januari 2022 kan worden opgenomen.

Per 1 januari 2019 is de verdere opbouw van persoonlijk budget gestopt.
Tot 1 januari 2022 mag de medewerker zijn tot en met 31 december 2018 opgebouwde persoonlijk budget besteden aan de in artikel 3.2.2. van de Cao umc genoemde mogelijkheden voor ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid.

Indien medewerkers hun PB al hebben besteed en het bedrag al is uitgekeerd, kan dit om fiscale redenen niet meer worden teruggedraaid. De verlenging gaat dus om PB-saldo dat nog moet worden opgenomen.