Op 12 maart hebben de cao-delegatie van de NFU en de vakbonden het zesde overleg gehad over een nieuwe cao voor umc-medewerkers. De vakbonden zijn niet bereid hun gezamenlijke looneis van tafel te halen. Op overige inhoudelijke punten die zijn ingebracht door de vijf vakbonden en de NFU is grotendeels overeenstemming te bereiken. De cao-delegatie van de NFU en de vakbonden zetten hun overleg voort na de verkiezingen en na publicatie van het SER-advies over de arbeidsmarktproblematiek in de zorg. De umc’s zullen bij toezegging van meer geld vanuit de politiek dit direct aanwenden voor verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Gabriël Zwart, bestuurder van Maastricht UMC+ en lid van de cao-delegatie: “We hebben alle aspecten afgewogen vanuit onze brede verantwoordelijkheid als grote werkgevers op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. Ook hebben we een verantwoordelijkheid voor continuïteit van de patiëntenzorg, prettige en veilige werkomstandigheden voor alle medewerkers en werkgelegenheid. Dus pas als er meer financiële ruimte beschikbaar is, kunnen we bovenop het pakket aan inhoudelijke wijzigingen praten over een structurele generieke loonsverhoging. We willen met de vakbonden in gesprek blijven en op de kortst mogelijke termijn na de verkiezingen en na publicatie van het SER-advies over de arbeidsmarktproblematiek in de zorg weer verder praten.”

Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC en lid van de cao-delegatie, vult aan: “We hebben politiek Den Haag met klem opgeroepen om uitvoering te geven aan de aangenomen moties om zo meer geld vrij te maken voor de zorg en het zorgpersoneel. Als umc’s vinden we het uitermate belangrijk dat alle inhoudelijke punten die nu op tafel liggen ook een plek krijgen in de nieuwe cao. De inhoudelijke punten komen voort uit de vijf inzetbrieven van de vakbonden en de dialoogsessies, die de umc’s zelf hebben gehouden. We vinden het jammer dat we op dit moment niet alvast de inhoudelijke verbeteringen (denk aan de verbeteringen in beloning voor de zorgprofessionals in de schalen 7 tot en met 9 en nu ook schaal 10) kunnen doorvoeren in afwachting van mogelijke toezegging voor meer loonruimte vanuit de politiek. Waarna we het gesprek over de structurele looneis zo snel mogelijk weer kunnen oppakken. Daar hebben we de vakbonden voor nodig. Maar we houden deze inhoudelijke voorstellen op tafel zodat we - zodra er toezegging is voor meer geld vanuit de politiek – meteen verder kunnen praten. Belangrijk is dat we dit geld onverkort zullen benutten voor verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden van onze mensen.”

Vervolg

De cao-delegatie van de NFU zal de vakbonden uitnodigen voor een vervolgoverleg zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de Tweede Kamerverkiezingen en het SER-advies over de arbeidsmarktproblematiek in de zorg.