Met de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en de formatie in het verschiet, heeft de NFU de politieke partijen drie actiepunten meegegeven: (1) geef preventie een grotere rol, (2) investeer in wetenschap en innovatie, (3) heb aandacht voor samenwerking en ontschotting in de zorg.

Daarbij is er ook, mede door de immense inzet van het zorgpersoneel in het afgelopen jaar, terecht extra aandacht voor een faire en evenwichtige beloning voor verpleegkundigen en ondersteunend zorgpersoneel. De umc’s willen onze medewerkers de beloning geven waar zij recht op hebben, maar zien een negatieve loonruimte.

Daarom hebben de bestuurders Arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelaars van de NFU vandaag, de dag van het Grote Zorgdebat, een brief gestuurd aan de woordvoerders zorg in de Tweede Kamer en deelnemers aan dit Grote Zorgdebat met een oproep om extra te investeren in zorgprofessionals. De umc’s als grote werkgevers in de zorg (79.000 medewerkers) bevinden zich in een spagaat tussen enerzijds verwachtingen van personeel dat het ‘applaus’ wordt omgezet in structureel meer waardering en anderzijds de uiterst beperkte financiële mogelijkheden. En doen daarom een dringend appèl op de politiek om snel extra te investeren in de curatieve zorg, waaronder de mogelijkheid om waardering en erkenning aan onze professionals ook echt te bieden.