De tweede actiedag in alle umc’s is tot op heden in goede sfeer verlopen. Er waren vooraf duidelijke afspraken gemaakt tussen de umc’s, de lokale actiecomite’s en de vakbonden om individuele standpunten van medewerkers te respecteren en de patiëntveiligheid ten alle tijden voorop te laten staan. De NFU streeft er naar om de werkomstandigheden verder te kunnen verbeteren met de vrijgekomen financiële ruimte uit Den Haag en daarover het gesprek met de bonden te kunnen voeren.

Ingewikkelde tweestrijd
Een actiedag geeft aan de kant van de werkgever een ingewikkelde tweestrijd tussen de belangen van de collega’s en de belangen van de patiënten. “Wij vinden het goed dat onze collega’s voor zichzelf opkomen en aandacht vragen voor het belangrijke werk in de umc’s,” aldus Karen Kruijthof, bestuurder Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar. “Het gevolg van de actiedag is echter ook dat behandelingen en operaties worden uitgesteld. Eén dag patiënten afzeggen en verplaatsen naar een later tijdstip kan een enorme impact hebben. En dat in een periode waarin de druk op de zorg al groot is door oplopende Covid-cijfers en noodzakelijke inhaalzorg. Een aantal patiënten moet nu nóg langer wachten op een behandeling.”

Hoe nu verder?
Gabriël Zwart, bestuurder Maastricht UMC+ en cao-onderhandelaar: “We streven naar verdere verbetering van arbeidsvoorswaarden met meer draagvlak bij de bonden, onder andere door de inzet van het extra geld vanuit Den Haag. Momenteel wordt bekeken hoe deze extra
financiële ruimte (60 miljoen euro voor de umc’s) het beste kan worden ingezet. We hopen dat bonden het gesprek namens de collega's met ons willen voeren over de verdeling van dit geld en over het verder verbeteren van de werkomstandigheden.”

Meer dan salaris
De cao umc’s 2022-2023 bestaat uit afspraken en maatregelen die verder gaan dan salaris alleen. Het gaat ook over professionele ontwikkeling, vitaliteit, wendbaarheid en flexibiliteit en pensioen. Lees de belangrijkste zaken uit de Cao umc 2022-2023. Dit cao-akkoord heeft de NFU gesloten met NU’91 en bestaat uit vijf thema’s op het gebied van salaris en werkomstandigheden.