Op 23 september heeft het kabinet bekend gemaakt extra geld beschikbaar te stellen voor het zorgpersoneel in de middengroepen. Hiermee geeft de overheid uitvoering aan het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’. De NFU werkt uit hoe het extra geld kan worden ingezet.

Er is circa 60 miljoen euro beschikbaar voor zorgpersoneel werkzaam in de umc’s. Karen Kruijthof, bestuurder Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar: “Met het beschikbaar stellen van extra geld geeft het kabinet uitvoering aan het SER-advies en verschillende aangenomen moties in de Tweede kamer. Het SER-advies was voor ons al eerder reden om ons te richten op het aantrekkelijk houden van de beroepen in de zorg en het nog beter ondersteunen van de vitaliteit van zorgprofessionals. In het cao-akkoord dat we met NU’91 hebben afgesloten, is dit uitgewerkt.”

Gabriël Zwart, bestuurder Maastricht UMC+ en cao-onderhandelaar: “Het extra geld geeft ons de mogelijkheid het bestaande cao-akkoord te verbreden. Uitgangspunt blijft voor ons de reparatie van de achterstand in salaris van de middengroepen in de patiëntenzorg. We hebben nu ook de ruimte om meer te doen voor alle umc-medewerkers. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de aandachtspunten van de overige vakbonden.”Klik hier voor het Cao-akkoord umc’s 2022-2023.