Vandaag hebben de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en vijf vakbonden weer rond de tafel gezeten om te spreken over de nieuwe cao voor de umc-medewerkers. In goede sfeer zijn de onderwerpen besproken die de umc’s en de vijf vakbonden hebben ingebracht om tot een akkoord te komen.

De NFU zal komende vrijdag met een concreet voorstel komen ten aanzien van de diverse aandachtsgebieden. Daarin wordt aangegeven hoe de beschikbare middelen daarover verdeeld kunnen worden, rekening houdend met de wensen van onze medewerkers. Tijdens de dialoogsessies hebben zij aangegeven de vergoeding van reiskosten en generatieregelingen erg belangrijk te vinden, naast een loonstijging.

Het NFU-voorstel is onderwerp van gesprek tijdens de vijfde onderhandelingsronde.

Bij het vaststellen van de financiële ruimte is een belangrijke factor de vergoeding vanuit de overheid, de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Ten aanzien van de loonstijging wil de NFU aansluiten bij de koopkrachtontwikkeling. Ook kijkt de NFU naar de lonen bij de umc’s in vergelijking met die in andere delen van de zorg, in de publieke sector, maar ook die in het bedrijfsleven.