Vakbonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zijn vandaag opnieuw bijeengeweest om te spreken over een nieuwe cao voor umc-medewerkers.

Het overleg heeft nog weinig opgeleverd. De NFU-delegatie had graag verder willen spreken over de verschillende inhoudelijke thema’s als verbetering van de reiskostenvergoeding, een generatieregeling, een aanvulling op het geboorte- en ouderschapsverlof, mogelijkheden om verlof te sparen en maatregelen om te komen tot een betere balans tussen werk en privé. De vakbonden maakten echter duidelijk op basis van de huidige voorstellen nog niet nader in gesprek te willen gaan.

Om het proces vlot te trekken en de gesprekken op een vruchtbare manier voort te kunnen zetten, heeft de NFU het voortouw genomen om tot een nieuw voorstel te komen. Daarover wordt volgende week verder overlegd. “Er zijn goede mogelijkheden om nader tot elkaar te komen”, aldus NFU-onderhandelaars Gabriël Zwart en Karen Kruijthof. “We verwachten volgende week een positief vervolg. We hadden graag meer vaart gemaakt om de medewerkers duidelijkheid te kunnen geven.”