Nederland is een kennisland. Ons land kent hoogstaande universiteiten en universitair medische centra, gerenommeerde onderzoeksinstituten en onderzoeksfinanciers; met elkaar de deelnemers aan het programma ‘Erkennen en Waarderen’. Deze wetenschappelijke community draagt elke dag weer bij aan antwoorden op maatschappelijke en multidisciplinaire vraagstukken van vandaag, morgen en overmorgen. De uitdagingen vragen om meer samenwerking en om een multidisciplinaire en impactvolle manier van wetenschapsbeoefening, met een daarbij passende manier van erkennen en waarderen.

In het nieuws over erkennen en waarderen:

Regiegroep over ontwikkelingen Erkennen & Waarderen
In 2019 publiceerden Nederlandse publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers het position paper ‘Ruimte voor ieders talent – naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Waar staan we nu, bijna tweeënhalf jaar later? En waar moet het heen? Zes leden van de regiegroep Erkennen & Waarderen schijnen hun licht op de ontwikkelingen en het debat dat is ontstaan. Marian Joëls, NFU-bestuurder en RvB UMCG, wijst op belang van het juiste type leiderschap bij erkennen en waarderen.

Recognition & Rewards Festival op 4 februari
Op vrijdag 4 februari a.s. vindt het online festival Recognition & Rewards plaats. Het festival trapt af met een plenaire sessie waarin inzichten, ervaringen en voorbeelden van het afgelopen jaar gedeeld worden. Bijvoorbeeld over het gebruik van de profielen in universiteiten en umc’s. Het festival gaat verder met de focus op het onderwerp 'teams', te beginnen met een rondetafelgesprek over teamwork, teamspirit en teambeoordeling, gevolgd door workshops met o.a. Marian Joëls, decaan UMCG en NFU bestuurder.
Meer informatie en aanmelden: https://recognitionrewards.nl/

Robbert Dijkgraaf vraagt in Europa aandacht voor Erkennen en Waarderen
Deze week vindt de informele Raad voor Concurrentievermogen plaats, waarin de Europese ministers van hoger onderwijs en innovatie elkaar ontmoeten. Belangrijk onderwerp bij deze bijeenkomst zijn de toekomst van het Europese hoger onderwijs, de uitdagingen voor de wetenschap, innovatie en het borgen van de academische vrijheid in de internationale samenwerking. In dit kader vraagt Nederland aandacht voor het breder erkennen en waarderen van wetenschappers. Het nieuwe Erkennen en Waarderen moet volgens Robbert Dijkgraaf, de nieuwe minister van OCW, Europese navolging krijgen. Dijkgraaf: “In dit kader vraagt Nederland aandacht voor het breder erkennen en waarderen wetenschappers. Erkennings- en waarderingssystemen moeten zodanig vormgegeven worden dat het de kwaliteit van ieder van de kerndomeinen: onderwijs, onderzoek, impact, leiderschap en (voor universitair medische centra) patiëntenzorg, in onderlinge samenhang bevordert.” Bron: Science Guide