Het Nationaal Groeifonds heeft vandaag besloten de aanvraag voor de Preventie Promotor niet te honoreren. “Wij zijn teleurgesteld en zullen het besluit van de commissie nader gaan bestuderen om ervan te leren.” Aldus Rick Grobbee, voorzitter van de Preventie Promotor. Het voorstel was ingediend door het ministerie van VWS, namens een coalitie van bijna 300 organisaties.

Bertine Lahuis, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) reageert: “De NFU vindt het ontzettend jammer dat de commissie niet heeft geïnvesteerd in dit belangrijke onderwerp waar zoveel partijen samen aan hebben gewerkt. Het is nu belangrijk dat preventie structurele aandacht krijgt en voldoende financiering”.

Meer dan 300 publieke en private organisaties hebben samen vanuit een gevoel van urgentie en een gezamenlijke missie gewerkt aan deze aanvraag. Dit is gedaan met vele experts en heeft geresulteerd in een voorstel dat aantrekkelijk is voor bedrijven en organisaties om te innoveren. Bovendien biedt het een heldere business case voor preventie; die was er tot nu toe nog niet. “Ik ben iedereen dankbaar die hieraan heeft bijgedragen” aldus Grobbee. “Ik ga ervan uit dat we een manier gaan vinden om deze energie vast te houden en onze gezamenlijke commitment op het gebied van preventie te blijven tonen”. De komende tijd zullen de betrokken partijen samen overleggen hoe verder te gaan.

Het totale benodigde budget voor de Preventie Promotor bedraagt 600 miljoen euro; voor bijna 300 miljoen was een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

Lees hier meer over het voorstel