Door het toenemende overgewicht in Nederland gaat onze gezondheid en arbeidsproductiviteit achteruit. Met de Preventie Promotor gaan we gezamenlijk de strijd aan tegen overgewicht en obesitas door gezonde omgevingen te creëren. Hiermee willen we een grote impuls geven aan zowel de gezondheid als het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Voor de preventie Promotor is op 3 februari 2023 een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

Een ongezonde leefstijl is risicofactor nummer één voor ziektes, zoals kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Per jaar worden 600.000 mensen behandeld voor kanker. Hiervan had 30 tot 40% voorkomen kunnen worden met een gezond dieet en voldoende fysieke beweging. Datzelfde geldt voor hart- en vaatziekten. Van de 1,6 miljoen mensen die hier jaarlijks mee te maken krijgen, had 80% van de gevallen met een gezonde levensstijl voorkomen kunnen worden.

Een ongezonde leefstijl leidt bij veel mensen tot overgewicht. In Nederland heeft op dit moment meer dan de helft van de bevolking overgewicht en één op de zeven heeft obesitas. Met de Preventie Promotor gaan we met een coalitie van partijen de strijd aan tegen overgewicht en obesitas door gezonde omgevingen te creëren voor een gezonde leefstijl. Met deze partijen wordt er op een integrale en interdisciplinaire manier naar het probleem gekeken, zodat dit tegelijkertijd op scholen, in wijken, in werksituaties en in de zorg aangepakt wordt. Hiermee worden mensen fitter en energieker, wordt de druk op de zorg verlaagd en de gezondheidsverschillen verkleind. Bovendien wordt de arbeidsproductiviteit verhoogd en nieuwe bedrijvigheid gecreëerd. Daarmee zal door de inzet van preventie het verdienvermogen in Nederland toenemen.

Voor de Preventie Promotor is op 3 februari 2023 een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds ingediend door het Ministerie van VWS namens een groot consortium. Een groot aantal Nederlandse wetenschappers is samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties bij deze aanvraag betrokken. De NFU is de aanjager en coördinator van de Preventie Promotor. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Alle projecten die geld ontvangen uit het fonds worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet een besluit. Eind juni wordt bekend of het Groeifonds de subsidie toekent aan de NFU en partners.

Bij de aanvraag zijn naast de NFU de volgende partijen betrokken:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Federatie voor Gezondheid | alliance TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht (EWUU) | Vereniging Hogescholen | Zilveren Kruis | ZonMw | Health~Holland | Noaber | HealthKIC | Brightlands| Provincie Limburg | TNO | ROM Nederland | GGD GHOR Nederland | Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) | Dutch CardioVascular Alliance | Hartstichting | BMC | Amsterdam UMC | Leiden University Medical Center | Erasmus MC | Maastricht UMC+ | Radboudumc | UMC Utrecht | UMCG