Patiëntervaringsmonitor

Zijn patiënten tevreden over hoe zij behandeld worden in de umc’s? Dit meten de umc’s met de Patiëntervaringsmonitor (PEM). Want door te leren van patiëntervaringen, kunnen de umc’s continu de zorg blijven verbeteren.

Wat is de PEM?

De PEM is een continumeting, ontwikkeld door de gezamenlijke umc’s in NFU-verband. De monitor bestaat uit relatief korte vragenlijsten, gebaseerd op vragenlijsten van het Engelse Picker Instituut. Het gaat hierbij om zowel open als gesloten vragen. Wanneer patiënten zijn opgenomen in een umc of een van de poliklinieken bezoeken, wordt hen gevraagd om online een vragenlijst in te vullen. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Expoints verstuurt hiervoor de uitnodiging via e-mail. De vragen sluiten aan bij de patiëntgerichte zorgverlening van nu en gaan bijvoorbeeld over samen beslissen, het betrekken van naasten bij de behandeling maar ook over wachttijden, informatievoorziening en dergelijke.

Samen met expertisecentrum Pharos hebben de umc’s veel tijd gestoken in het zo begrijpelijk mogelijk maken van de vragenlijsten ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Bovendien zijn er aparte vragenlijsten voor ouders en kinderen in verschillende leeftijdscategorieën.

Patiënten nemen vrijwillig deel aan de PEM, en hun antwoorden worden altijd anoniem verwerkt. De umc’s kunnen zelf voor hun eigen umc of afdelingen specifieke vragen toevoegen aan de PEM, om zo bijvoorbeeld interne verbetertrajecten te monitoren. De umc’s gebruiken hiervoor vooral de zogenaamde vragenbibliotheek, waaruit zij valide vragen kunnen kiezen om toe te voegen aan de algemene (generieke) vragenlijst. Op die manier kunnen zij de vragenlijsten aanpassen aan hun lokale situatie. Voor de umc’s is het belangrijk dat patiënten tevreden zijn over de verleende zorg. Met de PEM kunnen patiënten aan de umc’s laten weten op welke punten de zorgverlening verbeterd kan worden.

Hoe zien we de resultaten?

De PEM-resultaten zijn voor de umc’s onder meer zichtbaar in een realtime dashboard. Ze kunnen daar zeer overzichtelijk alle geanonimiseerde uitkomsten terugvinden van het umc als geheel, per specialisme en per afdeling. Ook zijn de resultaten van de andere umc’s op deze niveau’s te zien. De uitkomsten kunnen zowel intern (tussen specialismen en afdelingen) als extern (met andere umc’s) vergeleken worden. Tevens kunnen de resultaten in de toekomst internationaal worden vergeleken . Dit is niet alleen waardevol voor de umc’s zelf. Het is ook belangrijk voor de patiënten om de resultaten in te kunnen zien. Tot nu toe kan dat via infographics op de websites van de umc’s en via Ziekenhuischeck.

Jaarlijks stelt de NFU een gecasemixte benchmarkrapportage op, waarin opvallende afwijkingen tussen de umc’s worden vergeleken. De umc's gebruiken deze uitkomsten om van elkaar te leren en vervolgens hun zorg te verbeteren.

Ziekenhuischeck: kwaliteit vergelijken

Ziekenhuischeck.nl is een initiatief van de NVZ en NFU. Op deze website kunnen patiënten en andere geïnteresseerden kwaliteitsinformatie van de ziekenhuizen in Nederland bekijken en vergelijken. Per umc en ziekenhuis is informatie beschikbaar over uitkomsten van behandelingen, zoals borstkanker of een staaroperatie. Ook biedt de site een overzicht van actuele wachttijden per ziekenhuis. En tot slot deelt Ziekenhuischeck rapportcijfers van patiënten over hun ervaring in het ziekenhuis en over hun ervaringen met Samen beslissen en Digitale zorg. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Patiëntervaringsmonitor (PEM), die door de NFU is ontwikkeld en waar steeds meer ziekenhuizen gebruik van maken.

Met Ziekenhuischeck tonen ziekenhuizen informatie die objectief en vergelijkbaar is om patiënten een goed beeld te geven over de kwaliteit van zorg. De rapportcijfers op Ziekenhuischeck zijn daarom een gemiddelde, gebaseerd op gevalideerd onderzoek onder patiënten, die kortgeleden in het ziekenhuis zijn geweest.