Op wetenschappelijk gebied behoren de Nederlandse umc's tot de wereldtop. En zijn ze de drijvende kracht achter innovatie in de zorg. Dat doen de umc’s individueel maar ook met elkaar. Ook werken ze nauw samen met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties in zowel binnen- als buitenland.

Naast hun zorg- en een onderwijsfuncties, hebben de umc’s een maatschappelijke onderzoekstaak. De umc’s bieden een unieke combinatie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Daarom zijn ze bij uitstek geschikt voor de gehele onderzoeksketen: van fundamentele verkenning (bijvoorbeeld de eigenschappen van een nieuw virus) tot patiëntgebonden onderzoek en toepassingen in de kliniek en maatschappij. En met succes: in Nederland zijn de umc's verantwoordelijk voor 40% van de totale wetenschappelijke output. Zij leveren zo een grote bijdrage aan Nederland als kennisland. De CWTS-analyse geeft inzicht in deze bijdrage.

Investeren

Het is meer dan ooit belangrijk om te blijven investeren in onderzoek en innovatie. Bijvoorbeeld in het Fonds Onderzoek en Wetenschap en de sectorplannen, die beide bijdragen aan een gezond en sterk wetenschappelijk fundament en zorgen voor rust en ruimte voor onderzoekers en docenten.