De Nederlandse federatie van UMC’s (NFU) en de bonden hebben vandaag, woensdag 4 oktober 2023, de gesprekken gestart voor een nieuwe cao voor umc-medewerkers. De delegaties hebben daarbij de wensen over en weer toegelicht.

Namens de NFU-delegatie hebben onderhandelaars Karen Kruijthof en Gabriël Zwart aangegeven dat het belangrijk is dat in de nieuwe cao de inbreng terugkomt die zij van de medewerkers hebben gekregen, bijvoorbeeld om knelpunten bij het dagelijks werk aan te pakken. Dat was immers de uitkomst van de dialoogsessies die de umc’s met hun medewerkers hebben gehouden in aanloop naar deze cao-ronde. Er moet meer tijd voor aandacht zijn, voor de patiënt, voor de medewerkers, voor het team, het onderwijs en onderzoek. Wat dat betreft, concludeerde Zwart, zitten bonden en umc’s op veel punten op één lijn. ‘De praktijk is soms door allerlei omstandigheden te ver verwijderd geraakt van de basis van het werk waarvoor medewerkers hebben gekozen’. Kruijthof benadrukte dat daarom afspraken over zaken als verlof, rust en herstel belangrijk zijn, net als een beleid dat erop is gericht om alle generaties medewerkers gezond te kunnen laten werken. ‘Daarnaast hebben onze medewerkers nadrukkelijk aangegeven dat zij een heldere cao willen, die voor iedereen begrijpelijk. De huidige is lastig te lezen, waardoor het onduidelijk is wat er in de cao precies is afgesproken en wat er wordt bedoeld. Daar moet dus wat aan gebeuren.’

Op hun beurt hebben de vijf vakbonden die betrokken zijn bij de onderhandelingen hun insteek voor een nieuwe cao kenbaar gemaakt. Volgens Kruijthof en Zwart was sprake van een constructieve houding en goede sfeer. De onderhandelingspartijen hebben tijdens de eerste bijeenkomst afgesproken dat ze de verschillende onderwerpen themagewijs aan de orde laten komen. De volgende keer zal onder meer gesproken worden over de thema’s vitaliteit en generatiebeleid. De volgende overlegronde is gepland voor 19 oktober a.s.