Verpleegkundig zeggenschap staat hoog op de politieke agenda. De umc's in Nederland zijn inmiddels allemaal aan de slag gegaan met de ontwikkeling van verpleegkundig zeggenschap en (her)inrichten van het verpleegkundig landschap. Drie umc's geven in deze video's voorbeelden van de projecten binnen hun organisatie.

Voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders is het meer dan ooit belangrijk dat zij een sterke positie hebben, zowel in hun eigen organisatie, als op landelijk niveau. Verpleegkundig leiderschap is een essentiële voorwaarde voor het realiseren van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ). In 2019 kwam er een landelijke subsidie om verpleegkundig zeggenschap verder te kunnen ontwikkelen.

De umc’s, als pioniers op dit gebied, gebruiken deze middelen om de positie van verpleegkundigen te versterken en innovatieve projecten op te starten, die de kwaliteit van zorg ten goede komen.

Zo vindt het Amsterdam UMC het belangrijk om het beroepsprofiel van de verpleegkundige aantrekkelijker te maken. Het umc vraagt verpleegkundigen dan ook regelmatig om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de inrichting van een nieuwe reanimatiekar.

In het Erasmus MC praten verpleegkundigen mee in de verpleegkundige adviesraad. Daar is bijvoorbeeld een zeggenschapsspel ontwikkeld, waarmee verpleegkundigen met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Het Radboud UMC stelt dat het belangrijk is dat verpleegkundigen en artsen op een gelijkwaardige manier samenwerken. Daardoor krijgen de patiënten een betere kwaliteit van zorg, aldus de zorgverleners.

De umc's laten hier zien hoe zij verpleegkundig zeggenschap vormgeven binnen hun eigen organisatie.