Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben vandaag een petitie overhandigd in de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de arbeidsmarktproblematiek in de zorg. De zorgsector kampt met een groot personeelstekort. Uit het prognosemodel zorg en welzijn blijkt dat het personeelstekort toeneemt van 49 duizend in 2022 tot circa 117 duizend in 2030. De zorgorganisaties willen dat de overheid het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ integraal en met spoed uitvoert en de benodigde middelen hiervoor vrijmaakt.

De overhandiging van de petitie is een vervolg van een eerdere gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. De petitie en de brief zijn ondertekend door de NFU, ActiZ, de Nederlandse ggz, VGN, NVZ, FBZ, CNV Zorg en Welzijn, FNV en NU’91. Op 6 juli debatteert de Tweede Kamer met minister Conny Helder over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Initiatieven umc’s

In de tussentijd staan de umc’s van Nederland niet stil. De umc’s hebben verschillende initiatieven die bijdragen aan de instroom en het behoud van zorgprofessionals. Zo werken we samen met zorg- en opleidingsinstellingen aan de flexibilisering en vernieuwing de CZO-erkende (vervolg-)opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Dit verbetert de in- en doorstroom van personeel en biedt zorgprofessionals meer carrièreperspectief.

Na het afstuderen blijven umc’s en ziekenhuizen investeren in de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals. De Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) levert hier een belangrijke bijdrage aan. In recent evaluatieonderzoek van Berenschot is bevestigd dat medewerkers hierdoor meer worden geboeid in het vak en kwalitatief betere zorg aan de patiënt geleverd wordt. En met het programma Verpleegkundige Innoveren en Specialiseren (VIP) werken de umc’s met elkaar aan horizontale loopbaanpaden en creëren zij voorwaarden voor aantrekkelijke, professionele verpleegkundige basisfuncties voor alle umc's. De verpleegkundigen bepalen hoe zij de eigen talenten optimaal willen benutten en in welke richting zij verder willen ontwikkelen.