De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vakbonden hebben op donderdag 19 oktober voor de tweede keer overlegd over een nieuwe cao voor umc-medewerkers. De huidige cao loopt 31 december af. Daarin is afgesproken dat op 1 november a.s. de salarissen met 4 procent zullen stijgen.

Tijdens de overlegronde vandaag stond het thema vitaliteit centraal. Ofwel: hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers in alle levensfasen hun werk met plezier en energie kunnen doen? Welke cao-afspraken kunnen daaraan bijdragen bij het werk van iedere dag?

Dit overleg is dan ook gebruikt om de visies van de betrokken partijen over vitaliteit uit te wisselen. Daarbij is onder meer gesproken over verlofregelingen en het belang van herstelperiodes. In een volgend overleg zullen die terugkomen. ‘Zowel de vakbonden als wij zijn zeer betrokken bij dit onderwerp’, concluderen de umc-onderhandelaars Gabriël Zwart en Karen Kruijthof. ‘Het gaat immers over het welzijn van mensen. Afspraken moeten aansluiten op wat medewerkers willen en wat binnen de organisatie mogelijk is’.

Verder zijn afspraken gemaakt over andere onderwerpen die aan bod moeten komen. Beloning is daar één van. Hoewel dit – uiteraard – een belangrijk onderdeel is van de cao, blijkt uit de dialoogsessies met medewerkers dat goede dagelijkse werkomstandigheden en vermindering van werkdruk minstens zo zwaar wegen. In de huidige cao is vastgelegd dat de salarissen op 1 november aanstaande met 4 procent stijgen, nadat eerder dit jaar de lonen met 6 procent omhoog gingen.

De volgende overlegronde over de nieuwe cao vindt plaats op vrijdag 3 november aanstaande.