Het personeelstekort in de sector zorg en welzijn bedraagt op dit moment circa 50 duizend werknemers. Dit tekort loopt op naar 135 duizend werknemers in 2031. Door het stijgende personeelstekort is het nu belangrijker en urgenter dan ooit om het vak van verpleegkundige nog aantrekkelijker te maken. Hiervoor bundelen de NFU en de umc’s hun krachten in het programma Verpleegkundigen Innoveren & Professionaliseren (VIP). Deze week brengt het programma de praatplaat ‘Basisfuncties Verpleging & Verzorging’ uit, een eerste inkijk in de toekomstige verpleegkundige functies in de directe patientenzorg.

De basisfuncties bieden ruimte aan alle niveaus binnen Verpleging & Verzorging en geven loopbaanperspectief. Voor sommige umc’s is een aantal van deze functies al actueel, voor anderen is het een toekomstperspectief. Monique Keijsers werkt in Radboudumc in de nieuwe functie van regieverpleegkundige: “Met VIP werken we aan de positionering van het verpleegkundig domein naast het medisch domein en aan de verbinding met andere disciplines in de zorg. Zodra ik, vanuit mijn functie als (regie)verpleegkundige, de verbinding opzoek vanuit de patiënt, ontstaat er gezamenlijk draagvlak voor goede patiëntenzorg. Ook maak ik meer gebruik van interprofessionele samenwerking om het zorgproces voor patiënten en voor patiëntengroepen te verbeteren. Deze samenwerking en de spin in het web zijn voor de patiënt geven mij veel voldoening.”

Het VIP-programma heeft als doel om het vak van verpleegkundige voldoende mee te laten ontwikkelen met de snel veranderende zorg. Hiervoor zetten de VIP-projectleiders in de umc’s zich samen met verpleegkundigen in voor bijvoorbeeld horizontale loopbaanpaden en voorwaarden voor professionele verpleegkundige functiereeksen in alle umc’s. Monique: “Verpleegkundigen hebben naast de directe patiëntenzorg taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs en onderzoek. Bij de herinrichting van het functiehuis worden ook deze taken en verantwoordelijkheden steviger geborgd.”

Het streven is om over één jaar een verdere invulling van de basisfuncties in de dagelijkse praktijk te hebben met meer duidelijkheid over opname in het functiewaarderingsysteem inclusief een juiste weging van alle functies in de reeks. De gouden sleutel van Monique: ”Blijf werken vanuit goede patiëntenzorg en zelfregie van de patiënt. Laat systemen een ondersteuning zijn en focus op kansen. Kansen voor de individuele patiënt als regiehouder van zijn eigen ziekteproces, kansen voor de patiëntenzorg en kansen voor de ontwikkeling van het verpleegkundig vak.”

In het tweede kwartaal van 2022 wil de minister voor Langdurige Zorg en Sport met een programma komen om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, dit blijkt uit de planningsbrief van het ministerie VWS. De betrokkenen bij het VIP-programma delen graag hun kennis en ervaringen uit de praktijk hoe werken in de zorg aantrekkelijker kan worden.