De minister voor Medisch Zorg, Pia Dijkstra, heeft de umc’s van Nederland gevraagd het voortouw te nemen om samen met de algemene ziekenhuizen, huisartsen en andere betrokken zorgverleners, de zorg voor post-COVID patiënten te organiseren. Het combineren van onderzoek en innovatieve patiëntzorg in samenwerking in de regio past goed bij de rol van de umc’s. De umc’s van Nederland pakken de rol voor het opzetten van de expertisecentra dan ook graag op zodat passende zorg voor patiënten met post-COVID zo snel mogelijk dicht bij huis beschikbaar komt.

In Nederland lijden naar schatting 90.000 mensen aan ernstige post-COVID symptomen. Dit beperkt veel van deze mensen in hun dagelijks functioneren. Post-COVID is een relatief nieuwe aandoening waar op dit moment nog geen standaard behandeling voor bestaat. Wereldwijd wordt daarom onderzoek verricht naar de aandoening zelf en een passende behandeling, zo ook in Nederland.

Recent heeft de Tweede Kamer 27 miljoen euro vrijgemaakt om expertisecentra op te richten waarin wetenschappelijk onderzoek en behandeling elkaar versterken en waar de opgedane kennis zo snel mogelijk gedeeld wordt met alle relevante zorgverleners. De afgelopen weken zijn er onder regie van het ministerie van VWS gesprekken gevoerd met verschillende partijen over hoe deze post-COVID-expertisecentra en de regionale samenwerking ingericht moet worden. De minister voor Medisch Zorg heeft hierop de umc’s van Nederland gevraagd om het initiatief te nemen in het organiseren van expertiseontwikkeling, de vorming van expertisecentra en het delen van de opgedane kennis met alle relevante partners in de regio.

Het combineren van onderzoek en innovatieve patiëntzorg en het samenwerken in de regio zijn bij uitstek taken die passen bij een umc. De umc’s hebben dan ook aangegeven deze rol op te pakken. De NFU zit daarom op korte termijn met alle betrokken partijen, zoals de NVZ, ZN en de patiëntenorganisaties, om de tafel om de plannen verder vorm te geven en af te stemmen.