Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van Judith Tielen (VVD) om prehabilitatie te stimuleren met betere samenwerking en bekostiging. Prehabilitatie is het fit maken van patiënten voorafgaand aan een operatie. Een obstakel is de structurele bekostiging van deze zorg.

Prehabilitatie heeft positieve effecten voor de patiënt en voor de zorg. Zo verbetert de fysieke conditie van de patiënt voor, tijdens en na een (geplande) behandeling. Ook verbetert het zorgresultaat door minder complicaties, minder ligdagen, minder ongeplande heropnames en sneller en beter herstel van de patiënt.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Patiëntenfederatie pleitten eerder in een brief aan de Tweede Kamer om programma’s die patiënten fit maken voor een operatie (prehabilitatie) te vergoeden. Dit pleidooi is mede ondersteund door Fit4Surgery en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.