In 2020 zijn de NFU, UNL, KNAW, NWO en ZonMw het landelijk programma Erkennen & Waarderen gestart. Het doel van dit programma is om meer ruimte te geven aan de talenten van wetenschappers door een bredere focus op kwaliteiten te leggen. Dus ook bijvoorbeeld op het geven van onderwijs, op managementtaken en op patiëntenzorg. Om de voortgang van dit programma te volgen, zijn de wetenschappers van de Nederlandse kennisinstellingen, waaronder de umc’s van Nederland, bevraagd. De uitkomsten van dit eerste vragenlijstonderzoek zijn nu verschenen in de Erkennen & Waarderen Cultuurbarometer.

Uit de Cultuurbarometer blijkt dat de ambities uit het programma Erkennen & Waarderen breed worden gedragen door de wetenschappers. Zo worden het diversifiëren van de loopbaanpaden en de focus op kwaliteit stevig onderschreven. Ook verwacht ruim de helft van de respondenten meer dan voorheen fundamentele keuzes te kunnen maken die passen bij hun voorkeuren, talenten en levensfase, en dat hun werk breder dan voorheen wordt gewaardeerd.

Naast de bovengenoemde brede steun voor het programma, komen uit de cultuurbarometer ook enkele aandachtspunten naar voren. Zo geeft een deel van de respondenten aan dat ze nog geen of weinig verandering ervaren als gevolg van het programma. Ook vraagt een gedeelte van de respondenten zich af of de implementatie van het programma tot een beperking van de mobiliteit zou kunnen leiden wanneer ze zouden kiezen voor een bepaald profiel.

Alle umc’s hebben meegedaan met de Cultuurbarometer. De komende periode zullen de resultaten van de cultuurbarometer in elke instelling worden besproken om verdere acties om het programma succesvol te implementeren vervolg te geven. In een speciale editie van het Erkennen & Waarderen e-magazine wordt verder ingegaan op de resultaten van de cultuurbarometer, met o.a. een duiding van de resultaten, interviews met wetenschappers en de link naar het volledige rapport.

Het landelijke programmateam organiseert op donderdag 29 augustus een openbare bijeenkomst in het Trippenhuis in Amsterdam om resultaten van Cultuurbarometer te bespreken. Aanmelden kan hier.