De NFU feliciteert de partijen die een verkiezingswinst hebben geboekt. De umc’s van Nederland vinden het belangrijk dat de nieuwe coalitie gezondheid en preventie prioriteit geeft. Het is essentieel dat de nieuwe regering blijft investeren in onderzoek, innovatie en preventie. “Twee jaar geleden hebben alle partijen in de zorg met het IZA een nieuwe koers ingezet, laten we die vasthouden”, zegt Bertine Lahuis, voorzitter van de NFU.

De zorg was in de verkiezingscampagnes nauwelijks een thema, maar uit onderzoek van Ipsos blijkt dat voor een groot deel van de Nederlanders een goede gezondheidszorg topprioriteit is. Met het integraal zorgakkoord (IZA) is een noodzakelijke beweging in gang gezet om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Wij roepen het kabinet dan ook op deze beweging met prioriteit voort te zetten.

De toenemende druk op de zorg vraagt om radicaal anders denken én doen. Dit betekent dat we in moeten zetten op een arbeidsmarkt waarin we zorgprofessionals toekomstgericht opleiden, behouden en binden. Daarnaast moeten we werk maken van het voorkomen van ziekten en investeren in preventie. We roepen de overheid daarom op om in het regeerakkoord gezondheid mee te wegen in alle beleidsbeslissingen.

Blijven investeren


Werken aan een gezond Nederland vraagt ook om onderzoek en innovatie. Een stabiele investering in wetenschap is daarbij noodzakelijk. We roepen het kabinet dan ook op om te blijven investeren in bijvoorbeeld het Fonds Onderzoek en Wetenschap en het Groeifonds. Zo houden we als Nederland koers om in 2030 drie procent van het BBP te investeren in onderzoek en innovatie en behouden we een sterke kenniseconomie.

De NFU zal namens de umc’s van Nederland tijdens de formatie deze punten onder de aandacht blijven brengen. Zo kunnen we samen met de politiek én alle partijen in Nederland zorgen voor de beste gezondheid van onze inwoners.