Anno 2021 staat preventie bij vele partijen hoog op de agenda. Al die partijen constateren dat een versnelling van de aanpak nodig is, gezien de urgentie van de problematiek. De NFU wil – als koepel van de universitair medische centra - die versnelling op meerdere fronten aanjagen. Door de beschikbare kennis van de umc’s meer te laten aansluiten op de praktijk en landelijke initiatieven te bundelen bijvoorbeeld. En door als umc’s meer gezamenlijk op te trekken en acties te benoemen. Hoe de NFU dat nu en in de toekomst wil realiseren staat in de paper Preventie van gezondheidsproblemen: de rol van de umc’s.

Preventie zit verweven in alle kerntaken van een umc: in zorg, onderzoek en onderwijs. Belangrijke doelen: een positieve impact op de gezondheid van iedereen en het verkleinen van gezondheidsverschillen. De umc’s ontwikkelen bijvoorbeeld kennis en expertise, en passen die toe bij het vroeg opsporen van risico’s en ziekten. Ze onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen krijgen of ziek worden. Ze geven toekomstige zorgprofessionals handvatten om gezondheid en preventie te bevorderen. Dit doen ze natuurlijk niet alleen: ze werken samen met maatschappelijke partners aan gezonde regio’s. Ze verbinden regionale, nationale en internationale ervaringen en vertalen deze naar de Nederlandse context.

In de paper Preventie van gezondheidsproblemen: de rol van de umc’s wordt geschetst hoe de umc’s preventie aanpakken op elk van de kerntaken. De paper bevat daarnaast een preventie-agenda met concrete acties waar de NFU de komende tijd mee aan de slag gaat: kennis implementeren, kennis ontwikkelen voor de aanpak van gezondheidsverschillen, en data-infrastructuur versterken.