De kandidaat-Kamerleden van alle negen partijen gaven tijdens Het Grote Zorgdebat aan dat preventie en leefstijl een belangrijk thema is. Ook voor het merendeel van de bezoekers van het debat is preventie hét belangrijkste punt tijdens de verkiezingen. Tegelijkertijd vinden politici dat preventie een breder domein bestrijkt dan alleen de zorg. Een standpunt dat de NFU volledig onderstreept. NFU-voorzitter Bertine Lahuis: “Veel vragen aan de zorg, hebben een oorzaak buiten de zorg. Samenwerking met het sociaal domein om tot goede antwoorden te komen is daarom belangrijk.” De umc’s maken zich dan ook hard voor health in and for all policies, het uitgangspunt dat beleidsmakers rekening houden met de gezondheidseffecten van hun beleid.

Tijdens het zorgdebat, dat werd gevoerd door zorgwoordvoerders van de partijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie, BBB, GroenLinks-PvdA, NSC en PVV, werd duidelijk dat elke partij het belang inziet van preventie. De politici benoemden de grote gezondheidsverschillen in de samenleving en het belang om hier iets aan te doen. Meerdere kandidaat-Kamerleden gaven aan dat zij het belangrijk vinden om breder te kijken dan alleen de gezondheidszorg: op meerdere beleidsterreinen moet worden gewerkt aan gezondheidsdoelen en preventie.

Health in and for all policies

De NFU onderstreept dit gedachtengoed volledig. “Om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken, moeten we van aandacht voor ziekte naar meer aandacht om ziekte te voorkomen”, zegt Bertine Lahuis, voorzitter van de NFU. Dit vraagt van alle ministeries om bij het vormgeven van beleid altijd mee te wegen wat de effecten daarvan zijn op welbevinden en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan het belang van schone lucht, een schone aarde en schoon water en dus een gezonde omgeving die uitnodigt tot beweging, voldoende natuur, meer ruimte voor fiets en voetganger, aandacht voor sport en bewegen, en betaalbare gezonde voeding. Lahuis: “We roepen op preventie en gezondheid mee te wegen en mee te nemen in het nieuwe regeerakkoord; werk toe naar health in and for all policies.”

Preventie in de umc’s

De umc’s voelen zich er verantwoordelijk voor om hier, samen met andere partijen, vorm aan te geven, aldus de voorzitter. De umc’s onderzoeken immers welke zorg werkt en passend is, welke interventies bijdragen aan een betere gezondheid en hogere kwaliteit van leven. Ook zorgprofessionals van de toekomst, die veelal in umc’s worden opgeleid, spelen een belangrijke rol in de transformatie naar een nieuwe vorm van gezondheidszorg. Zo krijgen studenten bijvoorbeeld tijdens hun opleiding de handvatten om patiënten te stimuleren hun leefstijl te veranderen.

Het is daarom van essentieel belang dat ook het nieuwe kabinet afspraken maakt over investeringen in onderzoek en opleiding. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het Groeifonds en het Wetenschapsfonds blijven bestaan en hier niet op wordt bezuinigd, zoals veel politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s vermelden. Ook voor preventie in de breedte moet in de volgende kabinetsperiode voldoende budget worden vrijgemaakt. Zo blijven we met kennis en innovatie bijdragen aan een gezonde maatschappij.

Het Grote Zorgdebat

Het Grote Zorgdebat vond plaats op 13 november in het Beatrixtheater in Utrecht. De bijeenkomst werd georganiseerd door een groot aantal zorgorganisaties, waaronder de NFU.