De NFU, NVZ, FMS en V&VN brengen nogmaals bij minister van Ark, minister de Jonge en minister-president Rutte onder de aandacht dat de umc’s en ziekenhuizen maximale capaciteit nodig hebben om goede (Covid)zorg te blijven bieden. De oproep luidt: houd de ziekenhuiscapaciteit zo groot mogelijk door vaccinatie van zorgprofessionals in de ziekenhuizen onmiddellijk naar voren te halen.

De ziekenhuizen zijn Covid-zorg aan het opschalen. Meer Covid-zorg betekent minder reguliere zorg. Alle zeilen worden bijgezet maar er is een hoog en oplopend ziekteverzuim onder zorgpersoneel, ondermeer omdat het merendeel van deze medewerkers met direct patiëntencontact nog niet gevaccineerd is. In de umc’s en de ziekenhuizen is nog maar 17% van de zorgmedewerkers die directe patiëntenzorg bieden, gevaccineerd. Karen Kruijthof, namens de NFU: “Ik sta versteld dat onze zorgprofessionals nog niet zijn gevaccineerd. In de umc’s en de ziekenhuizen is nog maar 17% van de zorgmedewerkers die directe patiëntenzorg bieden, gevaccineerd. Dat is veel te weinig.”

Uitval van deze zorgmedewerkers betekent dat er meer zorg moet worden uitgesteld. Daarom is middels een gezamenlijke brief nogmaals benadrukt dat het van essentieel belang is voor de zorg aan alle patiënten om de ziekenhuiscapaciteit zo groot mogelijk te houden. "Dit kan door vaccinatie van zorgprofessionals in de ziekenhuizen en umc’s onmiddellijk naar voren te halen. Zij vervullen een maatschappelijke rol en hebben de vaccinatie nodig om zoveel mogelijk zorg te blijven leveren." aldus Kruijthof.