Tussen 26 en 30 oktober 2020 werd de Week van de 1000 Voorbeelden gevierd. Doel: de inclusie van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt (en de Banenafspraak in het bijzonder) onder de aandacht houden.

In de Participatiewet (2015) is afgesproken dat werkgevers zich de komende jaren actief gaan inzetten om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te houden. In het kader van deze zogenoemde Banenafspraak hebben werkgevers beloofd uiterlijk in 2026 te hebben gezorgd voor 125.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervan moeten er 100.000 komen in de marktsector, en 25.000 bij de overheid. De umc’s zetten zich uiteraard ook in voor de Banenafspraak. Om werkgevers te ondersteunen bij het realiseren van deze inclusieve banen, hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland de projecten ‘Op naar de 25.000 banen’,  ‘Op naar de 100.000 banen’  en ‘Op naar de 125.000 banen’ gestart.
 

In het zonnetje

De Week van de 1000 Voorbeelden is georganiseerd door de initiatiefnemers van deze projecten, samen met vlootpartners, werkgeversservicepunten, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere partners. Tijdens deze week werden inclusieve werkgevers en werknemers in het zonnetje gezet. En talloze bijeenkomsten en evenementen vonden plaats om werkgevers en werknemers te helpen een arbeidsmarkt te realiseren waarin iedereen zijn/haar talenten en capaciteiten ten volle kan benutten.

Tijdschrift

De week werd afgesloten met de presentatie van het tijdschrift 'Open de deuren voor inclusie'. Hierin worden onder meer mooie en inspirerende voorbeelden gegeven van inclusieve werkgevers en werknemers die elkaar hebben weten te vinden. Ook meerdere umc-medewerkers vertellen hun inspirerende verhaal. Daarnaast vind je in het tijdschrift interviews over de vragen van het moment. Zoals: ‘Hoe gaan bedrijven en instellingen om met inclusie in tijden van corona?’ En: ‘Hoe krijgt de Banenafspraak in de huidige situatie vorm?’