Ook vakbond LAD zet zijn handtekening onder de nieuwe cao umc’s. De leden van de LAD gingen op 29 maart akkoord met een aangepast voorstel van de NFU. De NFU is blij dat er nu een akkoord ligt met alle vakbonden.

De LAD kon eerder niet akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat vanwege wijzigingen in hoofdstuk 15 van de cao. In dat hoofdstuk staan specifieke arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten. Concreet ging dit over:

  • Het opschuiven van de maximumleeftijd voor het doen van diensten van 60 naar 62.
  • Daaraan gekoppeld de gemiddelde arbeidsduur van 40 uur vanaf 60 jaar.
  • De rusttijd van 8 uur na een bereikbaarheidsdienst in de nacht.

De NFU en de LAD hebben afgesproken om gedurende de looptijd van de cao samen heel hoofdstuk 15 onder de loep te nemen. Dit betekent dat de implementatie van het opschuiven van de dienstleeftijd wordt uitgesteld naar 1 januari 2026. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde gemiddelde arbeidsduur van 40 uur. Daarnaast werken de NFU en LAD gedurende de looptijd van de cao de invoering van de 8 uur verplichte rust na bereikbaarheidsdiensten verder uit.

De aangepaste tekst van het onderhandelingsresultaat gaat nu naar alle vakbonden ter ondertekening. De NFU zal de definitieve cao-teksten en nieuwe salaristabellen binnenkort op haar site publiceren. De cao geldt tot en met 31 december 2025. Als er geen afwijkende data zijn genoemd, geldt de cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar.