De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vakbonden zetten in januari hun overleg voort over een nieuwe cao voor de medewerkers van de umc’s. Dat is de uitkomst van het overleg vandaag, donderdag 7 december 2023. Tot concrete afspraken is het nog niet gekomen. De huidige cao loopt af op 31 december a.s.; de bestaande arbeidsvoorwaarden blijven gelden tot de nieuwe cao is afgesproken.

De NFU had de verwachting dat vandaag inhoudelijke voorstellen van de bonden besproken konden worden, als reactie op de verbeteringen die namens de umc’s op 17 november zijn gepresenteerd. Dat is helaas niet gebeurd. De vijf vakbonden bleven zo goed als onveranderlijk bij al hun eerdere voorstellen, met inbegrip van de loonparagraaf. Daarover heeft NFU-onderhandelaar Gabriël Zwart laten weten ‘dat de looneis van de bonden geen relatie heeft met de specifieke situaties van de umc’s maar uitgaat van gemiddelden van Nederland’. Over het totaal van de voorstellen zegt medeonderhandelaar Karen Kruijthof: ‘De optelsom van alle wensen past op geen enkele manier bij de ruimte die umc’s hebben. Er kan niet meer worden uitgegeven dan ons ter beschikking staat.’

De NFU heeft de bonden gevraagd in januari met een voorstel te komen om vooruitgang te boeken. Wat de thema’s betreft ziet de NFU wel aanknopingspunten, die samenhangen met de uitkomsten van de dialoogsessies met de medewerkers binnen de umc’s. De voorstellen van de NFU bevatten maatregelen om de vitaliteit van de medewerkers te bevorderen (uitbreiding van de mogelijkheid voor verlofsparen, een generatieregeling en ruimer geboorte- en ouderschapsverlof), betere reiskostenvergoedingen, een eenmalige uitkering en een loonstijging in 2024 die samen met de stijging van 10,24 procent in 2023 de koopkracht van medewerkers ondersteunt.