Op woensdag 11 oktober spreekt de Tweede Kamer in een commissiedebat over het Integraal Zorgakkoord (IZA). De NFU vraagt in aanloop naar dit debat op drie punten steun aan de Tweede Kamer: voor het realiseren van health in all policies, een vitale arbeidsmarkt en een gezamenlijke data-infrastructuur.

De NFU geeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie VWS aan dat met het IZA een gezamenlijke transformatie in gang is gezet die als doel heeft de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Deze transformatie vraagt op structurele, domeinoverstijgende samenwerking. Om deze ambities te laten slagen, is politieke steun nodig.

Health in all policies

In het IZA is afgesproken om de focus te verleggen van de behandeling van ziekte naar het voorkomen van ziekte en een gezonde samenleving. Daartoe is actie noodzakelijk vanuit diverse beleidsterreinen zoals het fysieke domein, het sociale domein, gezondheidszorg en het onderwijs. Dit vraagt om de verankering van gezondheidsdoelen binnen alle beleidsterreinen: health in all policies.

Arbeidsmarkt

Daarnaast pleit de NFU in de brief voor revitalisering van de arbeidsmarkt: het is belangrijk dat zorgprofessionals met plezier duurzaam inzetbaar zijn en blijven voor de zorgsector.

Databeschikbaarheid

Tenslotte geeft de NFU aan dat passende zorg vraagt om een gezamenlijke data-infrastructuur. Het is daarom noodzakelijk dat VWS de regie neemt op de totstandkoming van een landelijke standaard voor het faciliteren van databeschikbaarheid.De umc’s hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te investeren in Cumuluz. Dit is een platform om gezondheidsdata beschikbaar te maken voor alle zorgpartijen, op basis van breedgedragen standaarden.