In het verduurzamen van de zorg spelen onze toekomstige zorgprofessionals een grote rol. Niet voor niets gaat één van de vijf thema’s van de Green Deal 3.0 dan ook over het vergroten van bewustwording en kennis bij zorgprofessionals over de impact van de zorg op het klimaat en andersom. Om duurzaamheid binnen de academische opleidingen meer aandacht te geven, is het NFU-visiedocument 'Planetaire gezondheid in de umc-opleidingen' opgesteld.

Het visiedocument biedt een handreiking met praktijkvoorbeelden voor alle zorg gerelateerde opleidingen. Hiermee krijgt de impact van de omgeving op gezondheid meer aandacht in het academisch onderwijs. Zo kunnen we de transitie realiseren naar een meer duurzame zorgsector en een gezonde samenleving voor iedereen.

Studenten een planetaire bril opzetten
Noortje Campman, beleidsmedewerker onderwijsinnovatie bij de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht, is de trekker van het visiedocument: “Op dit moment is er disbalans tussen mens en natuur, waarbij niet alleen op gebied van CO2-uitstoot maar ook als het gaat om biodiversiteit en waterkwaliteit de grenzen van de natuur worden overschreden. De zorgsector draagt hier aanzienlijk aan bij. Het is onze opgave en verantwoordelijkheid om oplossingen te bedenken om deze negatieve impact te kantelen door middel van verbinding en een positieve aanpak. We moeten de zorg anders gaan organiseren. We willen in onze opleidingen studenten leren over de relatie tussen duurzaamheid en gezondheid. Zet studenten een planetaire bril op!”