Op dinsdag 26 oktober 2021 wordt in alle umc’s in Nederland een landelijke actiedag georganiseerd door de vakbonden CNV, FNV, FBZ en LAD. De NFU en de umc’s hebben hiervoor begrip, maar kunnen niets meer doen.

De actiedag wordt georganiseerd door de vier vakbonden, omdat zij het niet eens zijn met het eindbod dat NFU heeft gedaan voor de Cao umc’s 2022-2023. Vakbond NU’91 heeft hier wel mee ingestemd en voert geen actie.

De NFU en de umc’s hebben begrip voor de vraag van medewerkers in de umc’s. ‘Tegelijk zijn we teleurgesteld we dat voor de tweede keer acties plaatsvinden”, aldus Karen Kruijthof, bestuurder Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar. ‘Allereerst, omdat een aantal patiënten nóg langer moet wachten op een behandeling. Een behandeling die wellicht al was uitgesteld wegens corona. Ten tweede, omdat het niet is gelukt om met alle vakbonden afspraken te maken. Wij willen ook goede werkomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden voor onze collega's.

Gabriël Zwart, bestuurder Maastricht UMC+ en cao-onderhandelaar: ‘Elke euro die we beschikbaar krijgen voor salarissen gaat naar salarisverhoging voor onze collega’s. Het extra geld van de overheid geeft ons de mogelijkheid het bestaande cao-akkoord te verbreden: we hebben nu de ruimte om meer te doen voor alle collega’s. We hopen dat bonden het gesprek namens de collega's met ons willen voeren over de verdeling van dit geld en over het verbeteren van de werkomstandigheden.

Omdat in de umc’s patiënten komen die complexe zorg nodig hebben, heeft de actiedag grote en langdurige impact. De umc’s doen er alles aan om de veiligheid van patiënten en collega’s op de dag zelf op geen enkele wijze in het geding te laten komen. Hierover zijn in de umc’s afspraken gemaakt met de vakbonden.