Vandaag 27 september 2021 heeft de NFU, samen met andere zorgbranches, de handtekening gezet onder de overeenkomst met VWS voor extra financiële middelen voor zorgpersoneel. Deze middelen hebben het kabinet en het ministerie van VWS beschikbaar gesteld voor de middengroepen in de zorg.

“We zien dit als een erkenning en waardering voor onze professionals die dag en nacht werken in de zorg. Samen met andere andere brancheorganisaties vragen wij hier al geruime tijd dringend aandacht voor,” aldus NFU-voorzitter Margriet Schneider. “Tijdens de COVID-19 pandemie was de maatschappelijke waardering voor zorgprofessionals groot. Het is goed nieuws dat het ministerie van VWS en het kabinet alsnog besluiten om deze waardering om te zetten in investering en uitvoering geven aan het SER-advies. Met deze eerste stap worden voor de zorgprofessionals de salarisachterstanden voor de middengroepen in het loongebouw verkleind ten opzichte van de publieke sector en de marktsector. Met het cao-akkoord 2022-2023 dat we eerder deze maand met NU’91 hebben getekend, liepen we vooruit op de adviezen uit het SER-rapport. We gaan nu onderzoeken hoe we het extra geld kunnen inzetten.”

De extra gelden worden door de overheid beschikbaar gesteld door het percentage voor de overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2022 te verhogen met 1,13%.