Eind vorig jaar publiceerde het ministerie van VWS de Discussienota* ‘Zorg voor de toekomst’, gevolgd door een internetconsultatie. Ruim 350 zorgverleners, zorgmedewerkers, belangenorganisaties, burger(organisaties), wetenschappers en overheidsorganisaties hebben schriftelijk gereageerd. Ook de NFU heeft gereageerd op de Discussienota. Deze reactie is nu gepubliceerd op overheid.nl en bevat een vurig pleidooi voor meer innovatie, preventie en samenwerking in het zorgstelsel.

Kern van de reactie: in Nederland hebben we een zorglandschap dat zorgvuldig is opgebouwd en waar we trots op zijn. Om ook voor de toekomst de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze zorg te garanderen, is het nu tijd voor de volgende stappen in de ontwikkeling:

  • investeren in innovatie en wetenschap
  • verschuiving van de aandacht voor zorg en ziekte naar gezondheid en gezond leven
  • meer regionale samenwerking
  • financiële prikkels die stimuleren tot werken aan een gezonde populatie
  • digitalisering die dit alles ondersteunt.

Om deze stappen richting toekomstbestendige gezondheidszorg daadwerkelijk te kunnen zetten is voldoende, gekwalificeerd én gemotiveerd zorgpersoneel de eerste vereiste. Onze zorgprofessionals verdienen erkenning en waardering; goede loopbaanperspectieven en een passende beloning. De zorgsector heeft daarbij de ondersteuning van de Rijksoverheid meer dan nodig. De komende tijd gaat de NFU graag het gesprek aan met (de formateurs van) het volgend kabinet over de vormgeving van de plannen.

Lees hier de volledige reactie van de NFU en de belangrijkste punten uit de verkiezingsinzet van de NFU.