Ter verheldering van het eindbod Cao umc dat op 5 september jl. is gepresenteerd, heeft de NFU besloten om alle verzorgenden mee te nemen in de hogere beloning voor de middengroepen in de directe patiëntenzorg.

De beloningsafspraken voor de middengroepen in de vier functiefamilies conform het eindbod voor de Cao umc 2022-2023 gelden dus ook voor alle verzorgenden in de directe patiëntenzorg. Concreet betekent dit dat zij in januari 2022 een eenmalige uitkering van 3,5% ontvangen en dat zij per 1 augustus 2022 een structurele loonsverhoging van 3,5% krijgen.

Alle verzorgenden werkzaam in de directe patiëntenzorg worden per 1 januari 2022 ondergebracht in de functiefamilie Verzorging en Verpleging, voor zover dat nog niet van toepassing was.

Evenwichtige beloningsstructuur
“Het meenemen van deze groep in de gedifferentieerde beloning draagt bij aan een evenwichtige beloningsstructuur,” aldus Karen Kruijthof, bestuurder Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar.