NFU en vakbonden kwamen vandaag - 4 oktober 2022 - voor de eerste keer bijeen om te spreken over de salarisaanpassing voor medewerkers in 2023. Bij de totstandkoming van de huidige cao is dit afgesproken. In de cao is destijds vastgelegd de consumentenprijsindex te volgen en met elkaar verder te spreken als zich knelpunten voordoen.

Voor de NFU is de koopkracht van medewerkers van groot belang. Dit jaar zijn er onvoorzien grote prijsstijgingen. Die hebben effect op het dagelijks leven van onze medewerkers. De overheid compenseert deze voor een deel. De NFU wil vanuit goed en realistisch werkgeverschap met de vakbonden verder praten over tegemoetkoming in de gestegen kosten en over de koopkracht. Tot een dergelijk inhoudelijk overleg is het nog niet gekomen. Het verhogen van de salarissen met de consumentenprijsindex zal leiden tot knelpunten in de exploitatie van de umc’s. De bonden geven op dit moment aan dit niet te herkennen en vast te houden aan eerder geformuleerde eisen.

‘Wat betreft de inkomensontwikkeling willen wij de medewerkers graag snel duidelijkheid geven. Het is belangrijk dat onze werknemers weten waar ze aan toe zijn. Onze inzet is hierover met de vakbonden inhoudelijk te spreken’, aldus Karen Kruijthof, lid van de NFU-delegatie na afloop van het eerste gesprek. Dat is dus nog niet gebeurd. Afgesproken is binnenkort verder te overleggen.