Een bemiddelaar wordt aangesteld op initiatief van de vakbonden om de onderhandelingen over een nieuwe Cao umc’s vlot te trekken. Zo is afgesproken in het overleg tussen de NFU en vakbonden op 20 mei 2021. De cao-delegatie van de NFU hoopt hiermee op zo kort mogelijke termijn tot een cao voor medewerkers van universitair medische centra te kunnen komen. De NFU vindt het belangrijk - juist nu in deze hectische tijden - om medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

“Op diverse overlegtafels werken de umc’s en vakbonden met elkaar samen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioen, arbeidsmarkt, UMC Zorgverzekering en arbeidsomstandigheden. Aan de cao-tafel laten we ons nu begeleiden door een bemiddelaar, om te kunnen versnellen. Zowel de vakbonden als wij vinden het belangrijk om duidelijkheid te geven aan de umc-medewerkers,” zo stelt Gabriël Zwart, bestuurder van Maastricht UMC+ en cao-onderhandelaar.

Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar vult aan: “We vinden van beide kanten gelukkig veel aanknopingspunten in het SER-advies. We begrijpen de wens van de vakbonden voor een algehele loonsverhoging, maar wij als werkgevers hebben de verantwoordelijkheid voor een gezonde en solide bedrijfsvoering. De uitzonderlijke situatie met de coronacrisis brengt helaas ook financiële gevolgen met zich mee. We doen wat we kunnen en bieden tal van inhoudelijke verbeteringen op de bestaande cao. Maar we kunnen geen hypotheek nemen op uitgaven in de toekomst. De vertraging van de formatie van een nieuw kabinet helpt hierbij ook niet. Met een bemiddelaar hopen we binnen de financiële mogelijkheden tot een goede cao te komen.”

Vervolg

Op korte termijn zal door beide partijen een gezamenlijke bemiddelaar worden gevraagd te ondersteunen in het cao-proces, waarbij het streven is om medio juni tot een resultaat te komen.