Op 18 januari spreekt de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg. In aanloop naar dit debat vragen de NFU en NVZ aandacht voor de lessons learned van de coronapandemie. Zij vragen de Tweede Kamer om regionaal werkgeverschap te bevorderen om werken in de zorg aantrekkelijker te maken.

Tijdens de coronacrisis is ruimte gecreëerd om zorgprofessionals te ontlasten en breder in te zetten. Denk aan tijdelijke deregulering, het eenvoudiger maken van de uitwisseling van medewerkers en de inzet van zij-instromers. Deze maatregelen zijn als succes ervaren door zorgprofessionals, werkgevers, patiënten en de politiek. Nu de coronapandemie in rustiger vaarwater is gekomen, zijn deze tijdelijke maatregelen ook weer verdwenen. De zorg kan echter niet wachten. De huidige uitdagingen in de zorg, die veelal als een crisis worden ervaren, zijn volgens de NFU en de NVZ te groot om te laten liggen.

Implementeer lessons learned

De NVZ en de NFU vragen daarom aan de politiek om de lessons learned van de coronapandemie versneld te implementeren. Hierbij gaat het om het stimuleren van regionaal werkgeverschap, handhaving van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) om schijnconstructies tegen te gaan, het verhogen van de deeltijdfactor en steun te geven aan het strategisch opleiden in de medisch specialistische zorg. Strategisch opleiden maakt medewerkers wendbaarder en geeft meer loopbaanperspectief.

SER-advies middengroepen

Om werken in de zorg aantrekkelijk te houden zijn goed werkgeverschap, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en leer- en ontwikkelmogelijkheden noodzakelijk. De NVZ en NFU spannen zich hier maximaal voor in. Desondanks lopen zorgmedewerkers op teveel plekken momenteel aan tegen de eerder door de SER-vastgestelde loonkloof in de middengroepen in vergelijking tot de marktsector. VWS en zorgpartijen hebben de urgentie van het SER-advies, waaronder het dichten van de loonkloof, onderschreven in het Integraal Zorgakkoord. De NFU en NVZ dringen er bij de Tweede Kamer op aan hier in aanloop naar de Voorjaarsnota werk van te maken. Voor het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel is het van groot belang dat de hiervoor benodigde extra middelen in de Rijksbegroting beschikbaar komen.