NFU en NVZ vragen het ministerie van VWS nogmaals een actieve rol te spelen om de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en in vitro diagnostica (IVD’s) veilig te stellen. Er is momenteel sprake van een schaarste aan deze hulpmiddelen. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, zoals de voortdurende schaarste aan grondstoffen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast levert implementatie van de nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostiek (IVDR) de nodige problemen op, niet alleen in Nederland maar overal in Europa. Deze nieuwe wetgeving borgt de veiligheid van medische hulpmiddelen voor de patiëntenzorg en NFU en NVZ staan daarom volledig achter deze wetgeving. Maar deze wetgeving leidt ook tot verschraling van het aanbod. Dit is zowel een gevolg van het certificeringsproces - waarvoor onvoldoende tijd en capaciteit beschikbaar lijkt te zijn – als van aanpassingen in de productportfolio's van fabrikanten.

De umc’s en algemene ziekenhuizen maken zich grote zorgen over de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen. Speciale teams binnen de ziekenhuizen zijn hard bezig om te zorgen dat patiëntenzorg en onderzoek zo min mogelijk geraakt worden door deze problematiek. Gezamenlijk onderhouden ziekenhuizen en instellingen intensief contact met zowel de leveranciers als het ministerie van VWS om te komen tot concrete acties en te werken aan gezamenlijke oplossingen. Want dat is en blijft het belangrijkste punt: alleen in samenwerking kunnen we de risico’s rond beschikbaarheid van medische hulpmiddelen verkleinen en de patiëntveiligheid borgen.