De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) doet drie voorstellen voor een effectiever preventiebeleid in aanloop naar het debat leefstijlpreventie op 24 maart 2022. Ook pleit de NFU in een brief aan de Kamer voor een snelle invoering van de suikerbelasting en verlaging van de BTW op groente en fruit.

Volgens de NFU kan het preventiebeleid effectiever als de staatssecretaris van VWS de volgende drie punten in het beleid verankert:

1. Leg gezondheidsdoelen vast in wet- en regelgeving
2. Start een Nationaal Programma Publieke Gezondheid
3. Onderzoek structurele financiering van preventie in de hele zorgketen

Daarnaast is de NFU van mening dat preventie en het versterken van de publieke gezondheid over alle ministeries en in de hele keten ingebed moet zijn. Dat begint volgens de NFU bij het zorgdragen voor een gezonde leefomgeving, bij goede voorlichting en campagnes op populatieniveau en een structurele financiering van preventie in de hele keten.

Lees de volledige inbreng van de NFU voor debat leefstijlpreventie hier.