De NFU is blij met het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) . Het SER-advies over de knelpunten en kansen voor het werken in de zorg kwam eerder vandaag uit. Het advies biedt voldoende aanknopingspunten voor hervatting van het overleg met vakbonden.

Het ministerie van VWS vroeg eind vorig jaar advies aan de SER om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. De SER-commissie heeft gekeken naar eerdere adviezen over de arbeidsmarkt in de zorg. Het rapport geeft advies richting zorgorganisaties, sectoren en de overheid. Het gaat in op meer professionele ruimte van en voor zorgmedewerkers, scholing, ontwikkeling en loopbaan, behoud, waardering en zeggenschap en innovatie. Er wordt qua waardering aangegeven dat de middeninkomens in de zorg lager zijn dan die in vergelijkbare beroepen in de marktsector en dat er extra geld nodig is om achterstand te repareren. De cao-delegatie van de NFU heeft dit tijdens de cao-onderhandelingen al ingebracht. Zij heeft daarom voorgesteld de financiële ruimte, die helaas beperkt is, gericht in te zetten voor die middengroepen en dan met name voor verpleegkundige functies.

Afwachten wat kabinet doet met SER-advies
Er is veel gesproken in de Tweede Kamer over salarissen in de zorg en over investeringen in personeel. De uitvoering van de aangenomen motie over structureel betere beloning van zorgmedewerkers is door demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Cao-onderhandelaars Gabriël Zwart en Karen Kruijthof: “Vanwege de coronacrisis en de demissionaire status van het kabinet was de verwachting dat er snel tot formatie overgegaan zou worden. Helaas is dat niet het geval. We moeten dus afwachten wat er door het nieuwe kabinet wordt gedaan met dit SER-advies. Zodoende is er op dit moment wat betreft de vorming van een nieuw kabinet jammer genoeg nog niet veel veranderd ten opzichte van de situatie in maart.”

Het SER-advies geeft voldoende aanknopingspunten om het overleg met vakbonden te hervatten en samen te bezien wat dit betekent voor vernieuwing van de cao. Op donderdag 20 mei staat op initiatief van de vakbonden een overleg tussen de cao-delegatie en de vakbonden gepland.