De NFU maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de zorg en kenniseconomie, nu de nieuwe coalitie heeft aangegeven flink te willen bezuinigen op wetenschap en innovatie. “We hebben onze wetenschappelijke kennis nodig voor de grote maatschappelijke opgaves die voorliggen en om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, aldus Bertine Lahuis, voorzitter van de NFU.

Wetenschap: een ongezonde bezuiniging

De coalitiepartijen geven in het hoofdlijnenakkoord aan dat zij flink willen bezuinigen op wetenschap en innovatie. Zo wordt het Groeifonds uitgefaseerd (6,8 miljard euro) en het Fonds Onderzoek en Wetenschap gekort met 1,1 miljard euro. Daarnaast willen de partijen 215 miljoen euro per jaar bezuinigen op de sectorplannen.

Het terugdraaien van deze investeringen raakt de wetenschap en daarmee onze bestaanszekerheid. Zo was het doel van de sectorplannen om rust en ruimte te realiseren voor onderzoekers en docenten door extra banen en meer vaste aanstellingen. De umc’s hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan deze hoognodige versterking van de publieke kennisbasis. “Het is onbegrijpelijk dat hier zo resoluut in gesneden wordt, terwijl de middelen structureel zijn toegekend”, aldus Arno Hoes, voorzitter van de NFU bestuurscommissie Onderzoek en Onderwijs.
Hij vervolgt: “De coalitiepartijen stellen dat ze willen werken aan de versterking van de kenniseconomie en innovatie, maar de aangekondigde bezuinigingen op de wetenschap passen hier niet bij. Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van veel innnovaties in onze samenleving en zeker ook op het terrein van gezondheid en zorg.”

Voor toekomstbestendige zorg: voortbouwen op IZA

De umc's vinden het wel positief dat de coalitie belangrijke uitdagingen voor de zorg, zoals de aandacht voor zorgprofessionals en de gezondheid van Nederlanders, wil oppakken. De NFU hecht aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) als sleutel voor de nodige transitie. De aanpak van personeelskrapte in de zorg wordt in het akkoord ook terecht als prioriteit genoemd. De gezamenlijke umc’s onderschrijven dit belangrijke punt en zetten zich hier komende jaren samen met het kabinet stevig voor in.

In het coalitieakkoord wordt ook gesteld dat preventie meer centraal komt te staan, een belangrijk onderdeel van het IZA, maar tegelijkertijd wordt er flink gekort op de publieke gezondheidszorg en op subsidies voor een gezonde leefstijl. Bertine Lahuis: “We kunnen ons geen stilstand veroorloven op preventie. Vanuit de umc’s brengen we veel kennis in en we hebben de coalitiepartijen echt nodig om preventie prioriteit te geven. Niet alleen om gezondheid en bestaanszekerheid van alle Nederlanders te verbeteren, maar ook om te zorgen dat effecten op gezondheid worden meegenomen in alle beleidsbelissingen.”