Het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de knelpunten en kansen voor het werken in de zorg is vertraagd en wordt binnenkort verwacht. De vakbonden hebben gevraagd om weer om tafel te gaan.

De cao-delegatie van de NFU heeft de onderhandelingen aangehouden tot de formatie van een nieuw kabinet en tot na het SER-advies. Het nieuwe kabinet kan uitvoering geven aan de aangenomen motie om zorgmedewerkers structureel beter te belonen en opvolging geven aan het SER-advies. De SER komt met oplossingsrichtingen om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Het advies zou begin april gepubliceerd worden, maar is uitgesteld.

Keuzes maken
De beperkte financiële ruimte zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden over het beschikbare budget. De umc’s kiezen voor verbeteringen voor met name verpleegkundige functies, verlaging van werkdruk en professionele & persoonlijke ontwikkeling. Cao-onderhandelaar Karen Kruijthof: “Het dilemma van keuzes maken door beperkende randvoorwaarden zien we ook bij de zorgbonus 2021: 500 euro netto voor de mensen die werken in de directe COVID-zorg of een lager bedrag voor alle medewerkers die werken in de gezondheidszorg. VWS staat nu voor de keuze voor één van deze opties. Ook bij vaccinaties zien we het dilemma van schaarste: krijgen alleen medewerkers die werken in de directe COVID-zorg voorrang bij vaccinaties, of alle medewerkers in de directe patiëntenzorg? Het zijn keuzes die we niet willen maken. Maar het is niet anders, de omstandigheden maken die keuzes noodzakelijk. We begrijpen heel goed dat mensen daar teleurgesteld over zijn.”

“Wij zijn ons er van bewust dat er in deze coronacrisis niet alleen een groot beroep gedaan wordt op zorgmedewerkers, maar op alle umc-medewerkers. We gunnen iedereen loonsverhoging, maar de financiële situatie van de umc’s en de economische vooruitzichten laten dat helaas niet toe. We kunnen geen geld uitgeven dat we niet hebben. Wel zien we nu al ruimte voor diverse inhoudelijke verbeteringen in de nieuwe cao. We vinden het jammer dat die nu ook op de plank blijven liggen.”

Samen met de vakbonden
Cao-onderhandelaar Gabriël Zwart: “Uiteraard staan we open voor een gesprek met de vakbonden, dus we gaan binnenkort om tafel. Het lijkt soms alsof we alleen maar tegenover elkaar staan, maar zowel de umc’s als de vakbonden willen het beste voor de umc-medewerkers. We werken met elkaar niet alleen aan een nieuwe cao, maar zijn ook met elkaar in gesprek aan andere overlegtafels. Een goed voorbeeld daarvan is het overleg in het Arbeidsmarktfonds SoFoKles. Bij dit Sociaal Fonds voor de KennisSector (SoFoKleS) treffen werknemers en werkgevers van universiteiten, onderzoeksinstellingen en universitair medische centra elkaar om samen te werken aan een aantrekkelijke werkomgeving. We hebben nu gezamenlijk onderzoek laten verrichten naar psychosociale nazorg voor medewerkers die te maken hebben met de negatieve gevolgen van de langdurige en intensieve coronazorg. Naast ervaringen binnen de umc’s is ook gekeken naar de aanpak in overige sectoren, zoals Defensie. We hebben met de vakbonden besloten dat ieder umc dit jaar één ton subsidie kan aanvragen bij SoFoKleS om de umc-medewerkers extra te ondersteunen met psychosociale nazorg.”

Karen Kruijthof: “Op het gebied van de cao is er op dit moment helaas nog niet veel veranderd aan de financiële situatie ten opzichte van medio maart. De vakbonden hebben een structurele generieke looneis en wij als umc’s hebben geen financiële ruimte om te voldoen aan deze looneis.”