Het kabinet reserveert vanuit het Nationaal Groeifonds €417 miljoen voor het vergroten van de impact van onderzoek via het ‘Deltaplan Valorisatie’. Dat maakte het ministerie van EZK vandaag bekend. Wel moet het door het ministerie van OCW ingediende voorstel op enkele punten verbeterd worden voor een definitieve toekenning. Het voorstel voorziet in nieuwe instrumenten om kennis vanuit de kennisinstellingen sneller en makkelijker naar de markt te brengen. NFU-voorzitter Bertine Lahuis: “Samen kunnen wij innovatieve oplossingen realiseren voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan en een bijdragen leveren aan een brede welvaart en welzijn voor Nederland. We gaan ons inspannen om valorisatie weer een stap verder te brengen.”

Nederland behoort tot de top 5 van meest innovatieve landen van Europa. De toepassing van alle kennis die in Nederland wordt ontwikkeld, blijft helaas vaak nog achter. Het Deltaplan Valorisatie moet hier verandering in brengen. Een consortium van de universiteiten, umc’s, hogescholen, TO2-instellingen en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen heeft het voorstel samen met de ministeries van OCW en EZK ontwikkeld.

Het Deltaplan Valorisatie bevat vier actielijnen waarmee kennis sneller tot toepassing kan komen:

  1. een nationale supportorganisatie, gericht op het bundelen van kennis en ‘best practices’ op het gebied van impact;
  2. de ‘impact boosters’, een financieringsinstrument gebaseerd op de succesvolle thematische tech-transfer (TTT)-regeling;
  3. impactvouchers, laagdrempelige financiering waarmee onderzoekers hun ideeën voor het maken van impact kunnen uitwerken
  4. regionale hubs waarin kennisinstellingen en private partners op thema’s gaan samenwerken.

Het kabinet heeft het consortium gevraagd om de plannen nader uit te werken. Het consortium verwacht dit in het eerste kwartaal van 2024 gedaan te hebben.