Minister Ernst Kuipers van VWS heeft de NFU vandaag per brief verzocht een voorstel te doen voor concentratie van interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Ook vraagt de minister de NFU een realistisch transitiepad te schetsen. De NFU-leden bespreken het verzoek van de minister en komen uiterlijk 15 februari a.s. met een reactie.