De zorg in de umc’s verbetert continu. Hierbij heeft de patiënt een centrale rol. Essentieel daarbij is om de ervaring van patiënten tijdens een (poli)klinisch bezoek te begrijpen. Daarom hebben de gezamenlijke umc’s in NFU-verband de Patiëntervaringsmonitor (PEM) ontwikkeld. Wat blijkt uit de metingen van 2021? De gemiddelde cijfers die de patienten aan ‘hun’ umc geven, liggen bij elke meting tussen de 8,2 en 8,9.

De PEM is een vragenlijst die aan de patiënt wordt voorgelegd na een bezoek aan een umc. De ervaringen van patiënten vertellen wat goed gaat en wat beter kan in de zorg van de umc’s. Via een dashboard kunnen umc’s helder, snel en op diverse niveau’s inzicht krijgen in deze ervaringen. Ten opzichte van de vorige meting, in 2020, is de gemiddelde score op de algemene waardering van de umc’s gestegen. De patiënten zijn betrokken bij ‘hun’ umc, dat blijkt uit het gemiddelde hoge responspercentage van 38%.

Polikliniek volwassenen

Verbeterpunten volgens patiënten:

  • De wachttijd op de poli
  • Informatie over de duur van de wachttijd op de polikiniek
  • Informatie over bijwerkingen nieuwe medicijnen

Kliniek volwassenen, opnames

Verbeterpunten volgens patiënten:

  • Tijd op wachtlijst
  • Familie meer betrekken bij vertrek uit het ziekenhuis
  • Informatie over bijwerkingen nieuwe medicatie

Polikliniek kinderen 0-17 jaar

Verbeterpunten volgens patiënten:

  • Informatie over de duur van de wachttijd op de polikliniek
  • Afleiding op de polikliniek

Kliniek kinderen 0-17 jaar, opnames

Verbeterpunten volgens patiënten:

  • Het geven van tegenstrijdige info
  • Informatie over de bijwerkingen van nieuwe medicatie

Meest genoemde onderwerpen

Met de antwoorden op de open vragen kunnen patiënten nuances aangeven bij het gegeven rapportcijfer. Dat was de reden voor de umc’s om te gaan werken met de nieuwe technologie text mining. Text mining analyseert de antwoorden op open vragen. Het herkent automatisch het onderwerp van een antwoord en plaatst het in een categorie. Hierdoor komt beter zicht in de meest genoemde positieve en negatieve ervaringen van patiënten. De NFU gebruikt text mining om te achterhalen op welke onderwerpen verder moet worden doorgevraagd en hoe de zorg, volgens pati
ënten, kan worden verbeterd.

Aan de slag

De umc’s zijn aan de slag gegaan met verbeterpunten uit de PEM. Zo wordt de informatie over de wachttijden in de poliklinieken verbeterd. Ook wordt onderzocht hoe de informatie aan patiënten over mogelijke bijwerkingen van medicatie kan worden verbeterd. Om beter zicht te krijgen op patiëntervaringen rond samen beslissen, een belangrijk thema binnen de umc’s, worden hierover dit jaar in de PEM extra vragen gesteld.

Meer informatie

Op de websites van de umc’s staat meer informatie over de uitkomsten van de PEM van het desbetreffende umc.