Opleiden van voldoende gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners blijft hard nodig. Het Capaciteitsorgaan adviseert voor deze beroepen meer op te leiden dan de afgelopen jaren. Dat staat in het Capaciteitsplan 2020-2023 dat onlangs uitkwam.

Volgens NFU en NVZ is in alle regio's dit jaar de instroom onvoldoende. De situatie is het meest nijpend in het oosten van het land, Utrecht en Noord-Holland. Deels wordt de verminderde instroom veroorzaakt door de coronauitbraak.

Vergrijzing
Het Capaciteitsorgaan denkt dat het gat tussen zorgvraag en zorgaanbod in de komende jaren alleen maar groeit. Dat komt onder meer door de stijgende zorgvraag, omdat de bevolking groeit en ouder wordt. Ook vergrijst de groep zorgprofessionals. In de komende tijd gaat een aanzienlijk deel ervan met pensioen.

Harde afspraken
De NVZ en NFU benadrukken daarom opnieuw de noodzaak van harde bestuurlijke afspraken over het opleiden binnen de negen FZO-regio's. Daarin kan de specifieke arbeidsmarktsituatie van de regio meegenomen worden. De adviezen van het Capaciteitsorgaan moeten leidend zijn bij deze afspraken. Spreek binnen een regio af wie hoeveel en welke professionals opleidt, en laat een onafhankelijke, regionale programmamanager zorgen voor de totstandkoming en naleving van de afspraken, adviseren beide koepels.

Geld oormerken
Ook is het nodig om het geld te oormerken dat bedoeld is voor het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Verder moet er een cultuuromslag komen, met een innovatieve manier van opleiden en een andere positie van 'leerlingen': die van professional-in-opleiding.

NVZ en NFU hebben de aanbevelingen verwerkt in een overzichtelijke infographic.