Vandaag gaat het Landelijk Actieplan Zeggenschap van start. Een plan om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals te verbeteren en hun veerkracht te vergroten. Het actieplan is een initiatief van de beroepsorganisaties BPSW en V&VN en NFU, NVZ, ActiZ, de Nederlandse ggz en VGN. Het ministerie van VWS stelt financiering beschikbaar.

Innovatiekracht
Karen Kruijthof, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC en vanuit de NFU bij de landelijke voorbereidingen betrokken: “De stem van de beroepsgroep maakt de zorg beter. Of je nu in een ziekenhuis, umc, verpleeghuis, wijk, de GGZ of gehandicaptenzorg werkt, alle werkgeversorganisaties sluiten zich bij het actieplan aan. Het is keer op keer bewezen: vakmanschap én goed werkgeverschap leiden samen tot betere patiëntenzorg. Zo creëren we met elkaar een omgeving waar zorgprofessionals graag willen werken.” Bianca Buurman, voorzitter V&VN, vult aan: “Iedereen heeft in de covidcrisis gezien wat voor innovatiekracht en kennis er in onze beroepsgroep zit. Dit actieplan is opgezet om de praktische wijsheid die onze beroepsgroep bezit te benutten en te versterken.”

Leernetwerk
Zorgorganisaties kunnen dit jaar nog financiering krijgen om samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders hun zeggenschap en veerkracht een flinke impuls te geven. VWS werkt daar op dit moment een subsidieregeling voor uit. Er is in 2022 budget beschikbaar voor ongeveer 150 zorgorganisaties om concreet aan de slag te gaan op individueel, team- of organisatieniveau. De organisatie van het Landelijk Actieplan Zeggenschap brengt de deelnemende zorgorganisaties met elkaar in contact in een landelijk leernetwerk. Ook ontwikkelt het Actieplan leerlijnen en een kennisplatform om de kennis te verspreiden naar zorgprofessionals en organisaties in het hele land.

Informatie en dialoog
Benieuwd welke stappen jouw organisatie kan ondernemen om tot een subsidievoorstel te komen? Bekijk het stappenplan en neem deel aan een van de online informatiebijeenkomsten. Ze vinden plaats op 19, 20 en 21 april, steeds in de avonduren. In mei en juni is er een webinar en zijn er dialoogbijeenkomsten om specifiek vanuit de werkvelden ziekenhuis, umc, verpleeghuis, wijk, GGZ of gehandicaptenzorg met elkaar in gesprek te gaan over wat er al gebeurt en waar behoefte aan is. Meld je aan voor een van deze bijeenkomsten!