Op donderdag 14 juli ontvingen de NFU en het UMC Utrecht Kamerlid Judith Tielen (VVD). Tijdens het bezoek maakte Tielen (VVD) kennis met (digitale) innovaties die de zorg verbeteren en poliklinische afspraken vervangen. Ook spraken we over het belang van samenwerking in de zorg en preventie.

In het innovatielab in het UMC Utrecht werken verpleegkundigen en het medical device development team samen aan innovaties die bijdragen aan het verminderen van de werkdruk van verpleegkundigen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Een voorbeeld zijn specifieke boor- en zaagmallen die in het 3D Lab worden gemaakt. Boor- en zaagmallen begeleiden de chirurg om de behandeling zeer nauwkeurig uit te voeren. Dit voorkomt complicaties en verbetert de zorg voor de patiënt.

Digitalisering

Nieuwe technieken en toenemende digitalisering creëren ook nieuwe mogelijkheden voor de zorg. Een voorbeeld is het programma SAFE@home, waarbij zwangere vrouwen met een risico op hoge bloeddruk thuis gemonitord worden. Deze vorm van thuismonitoring vervangt vier tot vijf poliklinische afspraken per patiënt. Inmiddels wordt SAFE@home in elf umc’s en algemene ziekenhuizen gebruikt. Patiënten ervaren door programma’s als SAFE@home meer vrijheid, flexibiliteit en regie. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen om zich toch veilig te voelen.

Samenwerking

Veranderingen in de zorg, zoals de toenemende complexe zorg, innovaties en het personeelstekort, vragen om samenwerking in het ziekenhuis en ver daarbuiten. Met de dag wordt het belangrijker dat professionals met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en leren samenwerken. In opleidingen is daarom steeds meer aandacht voor interprofessioneel samenwerken. Een structurele samenwerking tussen professionals in de zorg, maatschappelijke partijen, wetenschappers en het bedrijfsleven is nodig om de zorg van morgen toegankelijk te houden, de zorg te verbeteren en kennis te implementeren in de praktijk.

Zorg voorkomen door preventie

In ons zorgstelsel worden mensen en middelen nu vooral ingezet voor het behandelen en verzorgen van mensen die ziek zijn. En dat is zonde, want preventie draagt bij aan het behouden van een goede gezondheid en kan ziekteverergering voorkomen. Dit roept de vraag op: hoe kunnen de mogelijkheden voor preventie beter benut worden, zowel binnen als buiten het zorgstelsel? De wetenschappelijke werkgroep preventie, met daarin experts van alle umc’s, geeft antwoord op deze vraag in de paper: Preventie: wat is het, en hoe benutten we het optimaal?

Tielen (VVD) nam de paper in ontvangst uit handen van Melanie Schmidt (plaatsvervangend directeur NFU), Niek de Wit (hoogleraar Huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht) en Arno Hoes (decaan en vice-voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht).