De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers in de umc’s blijft bestaan. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota die het kabinet op vrijdag 20 mei 2022 heeft gepubliceerd. Positief, aldus de NFU. De regeling stimuleert dat buitenlandse wetenschappers en onderzoekers bij een Nederlandse kennisinstelling komen werken.

Werknemers met specifieke deskundigheid die uit het buitenland naar Nederland komen om te werken, kunnen dankzij de 30%-regeling maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. Doel van de regeling is tegemoetkoming in hun extraterritoriale kosten, zoals huisvestingskosten. De regeling stond ter discussie bij de zoektocht van het kabinet naar begrotingsruimte. De NFU vroeg samen met andere kennisinstellingen om het behoud van de 30%-regeling.

Balkenende-norm
Het kabinet kiest ervoor om de regeling wel te versoberen en te maximeren op de Balkenende-norm (de zogeheten WNT-norm, 2022:
216.000 euro). Er komt een overgangsregeling in de vorm van een 'ingroeipad' van drie jaar. Dit is goed nieuws voor de medewerkers en voor het Nederlandse vestigingsklimaat voor internationaal talent.

Uitgaven Groeifonds verlaagd
Voor 2022 worden de uitgaven van het Nationaal Groeifonds met 660 miljoen euro verlaagd. De NFU begrijpt de overweging van het kabinet, maar wil tegelijkertijd benadrukken dat het onverstandig is om dit vaker te doen. Het groeifonds is opgericht om bij te dragen aan structurele economische groei. Juist in deze tijd van geopolitieke onrust, grote inflatie en arbeidsmarktkrapte moeten we innoveren en investeren in het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Economische groei vergroot onze bestedingsruimte en toekomstige stabiliteit, waardoor de overheid kan blijven investeren in belangrijke beleidsterreinen, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs.