Vandaag heeft minister Dijkgraaf van OCW bekend gemaakt hoe de extra middelen voor het hoger onderwijs en de wetenschap uit het coalitieakkoord ingezet worden. Het kabinet investeert onder meer structureel 200 miljoen euro per jaar in sectorplannen.

Een grote wens van de NFU. Bertine Lahuis, voorzitter NFU: “De minister van OCW investeert veel in het hoger onderwijs en de wetenschap. Met dit pakket aan investeringen kunnen we belangrijke knelpunten in ons onderwijs en het wetenschapsdomein aanpakken. Daarmee versterken we het fundament om ook in de toekomst internationaal toonaangevend medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te blijven leveren. Dat is van belang voor de maatschappelijke opgave op het terrein van zorg en gezondheid én voor al onze mensen werkzaam in deze sector.”

Het kabinet stelt verder 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor starters- en stimuleringsbeurzen voor (jonge) onderzoekers. De stimuleringsbeurzen worden gefinancierd uit het tijdelijke fonds voor Onderzoek en Wetenschap, dat een looptijd van tien jaar kent. Om de transitie naar open science een impuls te geven maakt het kabinet de komende tien jaar 20 miljoen euro per jaar vrij. Ook wil minister Dijkgraaf met een regeling kennisinstellingen stimuleren deel te nemen aan Horizon Europe, het Europese programma voor onderzoek en innovatie. De minister maakt hier de komende zeven jaar 75 miljoen euro per jaar voor beschikbaar.

Voor de beoordeling van de sectorplannen stelt de minister een commissie in. Eerder al werd duidelijk dat het kabinet 6 miljard euro extra vrijmaakt voor het Nationaal Groeifonds voor de kennispijler onderzoek en innovatie.

Verschil maken voor de maatschappij
De unieke wijze waarop de umc’s zijn georganiseerd maakt het mogelijk de hele onderzoekcyclus te doorlopen: van fundamentele verkenning – bijvoorbeeld de eigenschappen van een nieuw virus – tot populatieonderzoek en toepassingen in de kliniek en maatschappij. In totaal komt 40% van de wetenschappelijke output in Nederland uit de umc’s.

“Met onze positie als kennisinstelling hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben grote uitdagingen op het gebied van preventie, beter benutten van gezondheidsdata en ook willen we de vertaalslag van fundamenteel onderzoek naar de praktijk verbeteren. Juist in die thema’s willen de umc’s nu extra investeren en innoveren. Niet alleen, maar samen met partners in de kennissector, het bedrijfsleven en regio. Dat versnelt de medische innovatiemotor en vergroot de positieve impact van het onderzoek in de umc’s op de maatschappij en economie”, aldus Bertine Lahuis.

De NFU is heel blij met dit omvangrijke pakket aan extra investeringen in het hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit is ook met dank aan UNL tot stand gekomen. Met de universiteiten, de kenniscoalitie en bestuurders is de afgelopen jaren samen opgetrokken om het belang van deze investeringen duidelijk te maken. Met minister Dijkgraaf wil de NFU in gesprek over de aangekondigde toekomstverkenning.