Helen Mertens wordt per 1 juli 2024 de nieuwe voorzitter van de NFU. Zij volgt Bertine Lahuis op, die vanaf dezelfde datum het vicevoorzitterschap op zich neemt. De NFU heeft hiermee wederom een voorzitter die afkomstig is uit een van de umc’s.

Helen Mertens is in 2020 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+, waar ze sinds 2017 lid van is. Na haar studie geneeskunde in Maastricht specialiseerde Mertens zich in obstetrie en gynaecologie. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar gynaecologische kanker.

De umc’s hebben met hun regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden een grote verantwoordelijkheid in het toegankelijk en betaalbaar houden van de gezondheidszorg in Nederland. Hierin spelen wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs een cruciale rol. Mertens: “Er komt een enorm zorginfarct op ons af. Willen we de zorg toegankelijk houden, dan zullen we die anders moeten organiseren. We kunnen niet blijven doen wat we deden. De toenemende zorgvraag en de complexiteit daarvan in combinatie met een krappere arbeidsmarkt vraagt om samenwerking over domeinen heen, vernieuwende concepten en innovatieve oplossingen. Denk voor de zorg van morgen bijvoorbeeld aan de impact die digitalisering en artificial intelligence gaan hebben. Het is noodzaak, maar vraagt ook lef om daar nu in te investeren.”

Mertens benadrukt dat ook een blijvende focus op preventie noodzakelijk is om de zorg toegankelijk te houden. “Als umc’s hebben we de maatschappelijke plicht om de gezondheid van de samenleving te bevorderen en te beschermen. Wij leveren daarvoor met name kennis en expertise. Best practices moeten breder worden uitgerold en daar is geld, eigenaarschap en langjarig commitment voor nodig. Daar zien we de als umc’s een nadrukkelijke rol. Als we daarentegen nu bezuinigen op onderzoek of preventie, betalen we daar later onherroepelijk een hoge prijs voor.”

Als voorzitter van het Maastricht UMC+ en vice-voorzitter van de NFU kent Mertens alle ins en outs van het werkveld van de NFU. De NFU kijkt er dan ook naar uit om de uitdagingen in de zorg samen met Mertens en alle partners in het veld verder aan te pakken. Bertine Lahuis: “Ik ken Helen als een fijne collega, toegankelijk en to the point. Er komt een uitdagende tijd aan, maar Helen is bij uitstek een verbinder. Het is daarom mijn overtuiging dat ze onze boodschap goed voor het voetlicht gaat brengen, ook bij de nieuwe coalitie in Den Haag. Ik wens haar veel succes, maar ook veel plezier bij deze mooie nieuwe rol. Ik ben ervan overtuigd dat ze er een fantastische invulling aan gaat geven.”

Over de NFU

Binnen de NFU werken zeven umc's van Nederland samen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg en een steeds betere gezondheid voor iedereen. Dat doen we door een sterke combinatie van onderzoek & innovatie, het verlenen van (hoogcomplexe) zorg en het opleiden van de professionals van de toekomst. De NFU is daarnaast een werkgeversvereniging.

Het bestuur van de NFU bestaat uit de voorzitters van de raden van bestuur van de umc’s. Om de twee jaar wisselt het voorzitterschap van de NFU. Die functie wordt bij toerbeurt bekleed door de voorzitter van één van de umc’s.